Mats Wingborg är en svensk journalist och författare som skriver om global arbertsmarknad, utbildningspolitik och högerextremism. Han har också skrivit en rad studier om villkoren vid svenska företag i omvärlden. Hösten 2016 är han aktuell med sin bok, Den blå-bruna röran, där han går på djupet med Sverigedemokraternas och Alliansens närmanden och anpassning till varandra för att få till ett eventuellt samarbete efter valet 2018.

Det finns i två huvuddrag i boken. Den ena är Sverigedemokraternas närmande till alliansen och det andra är Alliansens närmanden till Sverigedemokraterna. I det förstnämnda gäller det i första hand ekonomiskt där SD, enligt Mats Wingborg, relativt smärtfritt via ekonomisk politiska talespersonen Oscar Sjöstedt går mot en mer liberal inställning till verkligheten, välfärden och marknaden.

Svårare för Alliansen då, när dom med Moderaterna och Kristdemokraterna i spetsen försöker närma sig SD, med sina värdekonservativa och nationalistiska syn på verkligheten. Detta har dock underlättats av Socialdemokraternas kovändning i Flyktingfrågan under November 2015. Kvar finns dock frågan om Liberalernas och Centerpartiets åsikter i frågan kring ett regeringsunderlag i minoritet med passivt stöd från SD. Dessa två partier borde historiskt ha mycket svårt att göra eftergifter för ett populist-nationalistiskt parti.

-Kärnan i Populismen har ju ett tänk kring etablissemang och politikernas oförmåga att företräda medborgarna och att man själv då representerar folket, säger Mats wingborg. Detta skulle då vara verktyget för att få människors sympati och röst. Vad som händer efter en valseger för Alliansen/SD är betydligt svårare att sia om och just av den anledningen.

Sista meningen i boken är också den mest intressanta; Vart är arbetarrörelsen och hur ska den kunna vända utvecklingen för en värld när Putin styr i Ryssland, stängsel och murar åter byggs i Europa, Storbritannien röstat för utträde ur Eu och där Trump strax är president i USA.