Vapenexport för neutralitet

Foto:  Miki Anagrius

Den Svenska Vapenexporten: Inte bara ett omtalat och kontroversiellt ämne, utan även namnet på Linda Åkerströms nya, och första, bok.

 

Boken förklarar utförligt alla olika delar av Sveriges vapenexport, men vad man tar med sig efter att ha läst allt tror Linda skiljer sig mellan olika personer:

 

– För aktivister kan man få kunskaper om vad som ska påverkas. Vad gäller journalister och studenter så kan man plocka upp boken som första läsning inom ämnet och komma lite längre med det.

 

Linda har på sitt jobb hos Svenska freds haft svensk vapenexport som fokus i flera år. Intresset för ämnet väcktes hos samma förening över tio år sedan. Hon studerade statsvetenskap på Södertörns högskola och gjorde sin praktik hos svenska freds.

 

Åkerströms jobb har gett henne flera unika insikter inom svensk och internationell vapenexport. En av dessa nämns i bokens inledning – DefExpo New Delhi. Linda fick besöka vapenmässan 2009, då över 600 företag var där för att visa sina senaste produkter.

 

I Åkerströms bok så står det bland annat om jobben som är knutna till vapenindustrin i sverige. Detta är ett kontroversiellt ämne då siffrorna ofta överdrivs inom politiken. Enligt Åkerström så får politiker det att låta som om hela Sveriges arbetskraft hänger på vapenindustrin, när det egentligen handlar om cirka 0,3 procent av hela sveriges arbetskraft.

 

Inget av det ovan nämnda är trots allt anledningen till att Åkerström skrev sin bok.

– Det utgick från att vi tyckte att det saknades en bok. Vi får många frågor från journalister, studenter, politiker och dylikt om hur vapenexporten fungerar. Vi saknade en källa att hänvisa till vid dessa frågor och bestämde oss för att göra den själva.

 

Linda Åkerström har inga planer på skriva fler böcker för tillfället, men jobbar fortfarande aktivt med Den Svenska Vapenexporten. Folk utanför Sverige har visat intresse för boken, bland annat så finns det intresse för en version på engelska.